MŠ speciální, ZŠ speciální a praktická škola ELPIS Brno

Jsme bezpečná, pohodová a radostná škola s rodinnou atmosférou, do které chodí děti, žáci i učitelé rádi. Poskytujeme výchovu a vzdělávání, rehabilitaci a poradenství dětem od tří let do ukončení povinné školní docházky.
Zaměřujeme se na výuku a rozvoj dětí a žáků s mentálním postižením, kombinovanými vadami a poruchami autistického spektra.

Tvoření z keramiky v 5.B Fr. Skaunicové

V pondělí si žáci zkoušeli tvořit párky, buřty, klobásy z keramické hlíny. Za úkol měli válet, krájet a motat do správného tvaru, pro rozvoj jemné motoriky. Celé toto tvoření bylo přípravou, aby na závěr zvládli vyrobit i svícen ve tvaru koruny na Tři krále. 

Kubíkovy 11. narozeniny

Třídy II.A a IV.A společně oslavily Kubíkovy narozeniny. Kamarádi mu popřáli, předali dárky a užili si veselé tancování. U společného stolu si všichni pochutnali na bohatém občerstvení a dortu z pečených lízátek. Oslava byla veselá, plná radosti. 

„Hledání TŘÍ KRÁLŮ“ 3.B

Třída 3.B se rozhodla, že se vydá do města hledat Tři Krále. Nejprve jsme se o nich ve třídě něco dověděli, jejich jména, dary, které nesli a komu? Nakonec se nám podařilo najít  všechny krále i Ježíška. A to v Kostele sv. Janů na ulici Minoritské. Byli schovaní v krásném velkém ze dřeva vyřezaném Betlémě … číst více

Tří Královská stezka na Fr. Skaunicové

V pondělí 8.1. se spojily 5. a 3. třída, aby oslavily Tři krále. Paní učitelka Bára pověděla žákům příběh. Potom při zpěvu písně My tři králové doputovali k místu, kde ležel Ježíšek a v rámci hry se mu poklonili a předaly dary. Na závěr plnili úkoly s Tříkrálovou tématikou.

5.B Fr. Skaunicové vánoční besídka u stromečku

Poslední týden před Vánocemi jsme si udělali s dětmi vánoční besídku a pod stromečkem jsme našli spousty dárků. Moc děkujeme mamince Adrianky paní Stanislavě Teskové i všem sponzorům za bohatou nadílku. Ochutnali jsme cukroví a zazpívali koledy. Protože více dětí bylo před vánocemi nemocných, nechali jsme velkou část rozbalování na Nový rok. Moc děkujeme!

Adventní čas 3.B

Na advent jsme se s dětmi připravovali tím, že jsme vyráběli adventní věnec. Práce s přírodninami děti bavila, také se naučili používat zahradní nůžky a další nástroje. Když přišel prosinec, čekalo nás překvapení v podobě adventních pytlíčků, které jsme každý den otevírali. Abychom viděli, jak čas plyne, lepili jsme nad Betlém hvězdy a jednotlivé dílky … číst více

Sdílená hodina Hudebně pohybové výchovy tříd 1.A a 3.A

Na hodinu jsme se připravili, nazdobili stromeček a rozsvítili světýlka. Do difuzéru jsme dali aromatický olej „Pohádka vánoc“.Nástroje jsme rozložili po stole a žáci si postupně vyzkoušeli každý z nich. Žáci se posadili do půlkruhu před PC, vozíčkáře jsme pohodlně zapolohovali (polohovací vaky). Na PC jsme pustili koledy a děti je podle svých možností doprovázely. … číst více