Masopustní karneval na Fr. Skaunicové

V úterý 13.2. se konal „Masopustní karneval“ na budově Františky Skaunicové. Všichni jsme se společně sešli v jídelně, kde byly připraveny jednoduché úkoly, které jsme plnili. Potom jsme se usadili jako v kině a podívali jsme se na interaktivní tabuli na krátkou pohádku o tom, jak se slaví masopust. Všichni jsme se už těšili do … číst více

Leden v 1.B

Na začátku ledna jsme si udělali projektový týden na téma Tři králové. Žáci během výuky plnili úkoly s tříkrálovou tématikou, vyrobili si koruny s papíru a dokonce si je i upekli – muffinky.

Lucka a Vojta v Anthroposu

V rámci výuky Vlastivědy žáci Lucka z třídy IV.A a Vojta z třídy II.A navštívili expozice Pavilonu Anthropos. Seznámili se s nejstarší historií lidstva, vznikem a vývojem člověka i počátky umění a kultury. Nejvíce se jim pochopitelně líbila rekonstrukce mamuta, který je obklopen přirozeným přírodním prostředím.

Tvoření z keramiky v 5.B Fr. Skaunicové

V pondělí si žáci zkoušeli tvořit párky, buřty, klobásy z keramické hlíny. Za úkol měli válet, krájet a motat do správného tvaru, pro rozvoj jemné motoriky. Celé toto tvoření bylo přípravou, aby na závěr zvládli vyrobit i svícen ve tvaru koruny na Tři krále. 

Kubíkovy 11. narozeniny

Třídy II.A a IV.A společně oslavily Kubíkovy narozeniny. Kamarádi mu popřáli, předali dárky a užili si veselé tancování. U společného stolu si všichni pochutnali na bohatém občerstvení a dortu z pečených lízátek. Oslava byla veselá, plná radosti. 

„Hledání TŘÍ KRÁLŮ“ 3.B

Třída 3.B se rozhodla, že se vydá do města hledat Tři Krále. Nejprve jsme se o nich ve třídě něco dověděli, jejich jména, dary, které nesli a komu? Nakonec se nám podařilo najít  všechny krále i Ježíška. A to v Kostele sv. Janů na ulici Minoritské. Byli schovaní v krásném velkém ze dřeva vyřezaném Betlémě … číst více

Tří Královská stezka na Fr. Skaunicové

V pondělí 8.1. se spojily 5. a 3. třída, aby oslavily Tři krále. Paní učitelka Bára pověděla žákům příběh. Potom při zpěvu písně My tři králové doputovali k místu, kde ležel Ježíšek a v rámci hry se mu poklonili a předaly dary. Na závěr plnili úkoly s Tříkrálovou tématikou.