Prohlášení o přístupnosti

Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Elpis Brno se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky skolaelpis.cz.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesouladu nebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

  1. z důvodu nesouladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
    • Některé dokumenty uveřejněné na webu ve formátu PDF neobsahují textovou vrstvu (strojově čitelnou vrstvu), jsou tedy k dispozici pouze v obrazovém formátu. Jedná se buď o dokumenty zveřejněné před 1.4.2022 nebo o dokumenty, které byly doručeny škole bez textové vrstvy a jejich plnohodnotná elektronizace není vždy možná. V zájmu přístupnosti je však množství takových dokumentů omezováno na nejnižší možnou míru. V případě potřeby kontaktujte školu, dotčený dokument Vám bude poskytnut.
    • Virtuální prohlídka odkazující na portál matterport.com je ovladatelná pouze myší, není přístupná z klávesnice. Na tuto skutečnost je uživatel upozorněn na stránce před vlastním přesměrováním.
  2. z důvodu nepřiměřené zátěže;
    • Odkazy na náhledových fotografiích ve fotogaleriích nemají textový popis. Obrázky nemají uvedený alternativní textový popis (kritéria 1.1.1 a 2.4.4 standardu WCAG 2.1). Doplnění či vkládání popisu jednotlivých fotografií je pro provozovatele finančně náročné, proto podle § 7 zákona 99/2019 Sb. toto není dodatečně upravováno. Provozovatel před každou fotogalerií vkládá shrnutí – textový popis, čeho se fotogalerie týká a co je na fotografiích zobrazeno.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1.5.2022.

Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – zpracovatelem těchto internetových stránek Mgr. Michaelou Vrankovou.

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Datum poslední aktualizace: 19.3.2024

Zpětná vazba a kontaktní údaje

I přes naši veškerou péči je možné, že se na webu vyskytne nějaká technická chyba. Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu můžete psát na adresu: michaela@vrankova.cz

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Elpis Brno, příspěvková organizace
Koperníkova 803/2
61500 Brno – Židenice

email: elpis@skolaelpis.cz

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
email: pristupnost@mvcr.cz