ZŠ speciální

Cílem naši základní školy speciální je vytvořit takové školní prostředí a klima školy, které by poskytlo všem žákům stejné podmínky a šance na dosažení odpovídajícího stupně vzdělání, která je pro ně dosažitelná. Také by jim měla zajistit právo na rozvoj jejich individuálních předpokladů. Během základního vzdělání dochází k formování osobnosti a utváření postojů člověka, které jsou důležité pro spolužití a uplatnění každého jedince v naší společnosti. Žáci jsou zařazeni do všech ročníků základní školy speciální podle dosaženého stupně vývoje dítěte a počtu let plnění školní docházky. Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je to jediná etapa vzdělávání, kterou povinně absolvuje celá naše populace žáků.

V září 2010 jsme zahájili vzdělávání žáků dle Školního vzdělávacího programu ELPIS, který vychází z obecných cílů a klíčových kompetencí Rámcově vzdělávacího programu pro Základní školu speciální, z koncepce i vnitřní analýzy školy a v neposlední řadě i z požadavků rodičů. Na tvorbě programu se podíleli všichni pedagogové.

Specializované třídy:

 • vzdělávání žáků s kombinovaným postižením
 • vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra.

Ve třídě určené pro žáky s poruchou autistického spektra /PAS/ pracují dvě učitelky (s vysokoškolským vzděláním obor speciální pedagogika) a jedna asistentka pedagoga.

Ve třídě pro žáky s kombinovaným postižením pracuje jedna učitelka (s vysokoškolským vzděláním obor speciální pedagogika) a dvě asistentky pedagoga.

Pro každé dítě individuálně vytváříme edukační nebo tematické plány na daný školní rok.

Žáci mají k dispozici:

 • relaxační místnost s vodním lůžkem
 • ergoterapeutickou dílnu
 • cvičebnu
 • venkovní hřiště
 • cyklodráhu
 • velkou zahradu s dřevěnými průlezkami.

Celý areál školy je bezbariérový.

Provoz

Provoz základní školy speciální probíhá ve dvou budovách.

Vyučování na pracovišti Koperníkova začíná v 8:00 hod a končí v 11:40 hod. Žáci, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny ani výchovné skupiny internátu musí opustit školu nejpozději do 12:00 hod.

Vyučování na pracovišti Fr. Skaunicové začíná v 8:30 hod, nástup žáků do školy v 8:15 hod a končí ve 12:10 hod. Žáci, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny, musí opustit školu do 12:30 hod. Nepřihlášeného žáka není možné umístit do školní družiny.

Žáci, kteří nenavštěvují školní družinu a nejsou přihlášení ani do výchovné skupinky internátu, opouští školu bezprostředně po vyučování. Nepřihlášeného žáka není možné umístit do školní družiny.

Aktuality ze Základní školy

 • Vernisáž Elpis
  Dne 18. 5. 2023 se uskutečnila krásná akce – zahájení výstavy obrazů našich dětí a žáků „Obrázky pro radost“. Vernisáž uvedl vřelými slovy p. ředitel KC Kotlanka v Líšni PhDr. Michal Kročil. Kromě obrazů byla k vidění i keramika, která rovněž vznikala pod vedením p. učitelek z rukou našich žáků a malované tašky, které zdobily … číst více
 • Pečení pro maminky
  Děti v II.F pro maminky ke Dni matek upekly vafle ve tvaru srdíček. Společně s paní učitelkou a asistentkou pedagoga připravovaly těsto, nalévaly do vaflovače, natíraly marmeládou a nakonec také ochutnaly.
 • Práce na novém vyvýšeném záhoně
  Třída I.C se zúčastnila praktické zahradnické činnosti na vyvýšeném záhoně. Žáci se aktivně podíleli na úpravě záhonu, vyrývali rostliny a přesazovali je na nové místo. Následně pojmenovávali bylinky, které vysadili, a označili je pomocí keramických zápichů pro snadné rozpoznání. Kromě toho se žáci seznamovali se zahradnickým pracovním nářadím, které bylo nezbytné pro zvládnutí tohoto úkolu. … číst více