Platby

Internát, družina, mateřská škola

Měsíční platba za internát:

 • žáci praktické školy jednoleté 1600,- Kč
 • žáci základní školy speciální 500,- Kč

Měsíční platba za školní družinu: 250,- Kč

Měsíční platba za mateřskou školu: 1 000,- Kč

Možnosti plateb internátu, družina a MŠ

Úplata je splatná:

 • do 15. dne v měsíci v kanceláři v budově Koperníkova hospodářce školy R. Badalové
 • bezhotovostním převodem na účet školy

Bezhotovostní platby

 • Mateřská škola
  • BÚ: 211227408/0600
  • Variabilní symbol: 3112
  • Zpráva pro příjemce: jméno dítěte
 • Školní družina
  • BÚ: 211227408/0600
  • Variabilní symbol: 3143
  • Zpráva pro příjemce: jméno dítěte
 • Internát
  • BÚ: 211227408/0600
  • Variabilní symbol: 3145
  • Zpráva pro příjemce: jméno dítěte

Stravné

Stravné se platí předem zálohově, vždy měsíc dopředu.

Možnosti platby stravného:

 • převodem na účet školní kuchyně
  • BÚ: 235074645/0600
  • Nezapomeňte uvést variabilní symbol platby, který má vaše dítě přiděleno
  • Zpráva pro příjemce: jméno dítěte
 • hotově u vedoucí stravování
  • Pokladní hodiny: pondělí 8-15 hodin
 • inkasem

Doporučené měsíční zálohy:

 • Mateřská škola
  • 3-7 let: 950,- Kč
 • Základní škola
  • 7-10 let: 1 150,- Kč
  • 11-14 let: 1 250,- Kč
  • 15+ let: 1 350,- Kč
 • Internát
  • 7-10 let: 2 000,- Kč
  • 11-14 let: 2 150,- Kč
  • 15+ let: 2 400,- Kč

Odhlášení stravy

Strava se odhlašuje den předem do 12 hod.