Stravování

Směrnice o školním stravování

1. Předmět úpravy

Ustanovení této směrnice upravuje školní stravování.

Směrnice upravuje školní stravování v souladu se zněním:

Agenda stravovacího provozu je zajišťována pomocí počítače za využití programového vybavení VIS Plzeň. Zajišťuje vedoucí školní jídelny. Postupuje a řídí se platnými předpisy a směrnicemi organizace:

 • Doplňková činnost
 • Provozní řád školní jídelny Koperníkova
 • Provozní řád školní jídelny – výdejny Fr. Skaunicové
 • Provozní řád školní kuchyně
 • Sanitační řád školní kuchyně Koperníkova
 • Sanitační řád školní kuchyně Fr. Skaunicové
 • Stravování zaměstnanců školy

2. Přihlášení ke školnímu stravování

Přihlášení ke stravování vyřizuje zákonný zástupce dítěte, žáka, studenta (dále jen strávník) prostřednictvím formuláře „Přihláška ke stravování“.

Ukončení školního stravování v průběhu školního roku musí zákonný zástupce neprodleně nahlásit vedoucí školní jídelny.

Evidenci všech strávníků včetně úhrad, vyúčtování apod. zajišťuje vedoucí školní jídelny.

3. Úhrada za školní stravování

Platební pokyny ke stravnému.

Strávníci jsou zařazováni do věkových skupin podle věku, kterého v daném školním roce (1. září – 31. srpna) dosáhnou.

Ceny jednotlivých jídel

Věková kategorieSnídaněPřesnídávkaObědSvačinaVečeřeDoporučená
měsíční záloha
Mateřská škola
MŠ: 3 – 7 let10,- Kč25,- Kč10,- Kč950,- Kč
Základní škola
ZŠ1: 7 – 10 let25,- Kč32,- Kč25,- Kč1 700,- Kč
ZŠ2: 11 – 14 let25,- Kč35,- Kč25,- Kč1 750,- Kč
ZŠ3: 15 a více let25,- Kč38,- Kč25,- Kč1 800,- Kč
Internát – celodenní strava
INT1: 7 – 10 let14,- Kč12,- Kč33,- Kč10,- Kč24,- Kč2 000,- Kč
INT2: 11 – 14 let16,- Kč12,- Kč36,- Kč12,- Kč26,- Kč2 150,- Kč
INT3: 15 a více let17,- Kč13,- Kč39,- Kč13,- Kč31,- Kč2 400,- Kč
Zaměstnanci45,- Kč35,- Kč950,- Kč

Součástí platby stravného je platba za pitný režim. Zajištění pitného režimu, přesnídávek a svačin je v doplňkové činnosti školy.

4. Odhlášení stravy

Dle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování má strávník nárok na stravu v době výuky ve škole. V případě onemocnění si neodhlášený strávník může první den nemoci stravu vyzvednout v době od 11:00-11:15 hod.

Každý strávník je vždy od prvního dne v měsíci nahlášen na celý měsíc, pokud strávník (zákonný zástupce) odběr stravy včas neodhlásí a školní jídelna pro strávníka jídlo připravuje, bude strávník platit nejen náklady na potraviny – stravné, ale i režijní náklady hrazené zřizovatelem.

Strava se odhlašuje a přihlašuje přes odkaz z webových stránek školy nebo v mobilní aplikaci strava.cz den předem do 12 hod.

Případně telefonicky:

 • Odhlášení pracoviště Koperníkova: 545 245 630 + zažádat o přepojení
 • Odhlášení pracoviště Fr. Skaunicové: 545 576 422 + žádejte o přepojení
 • Odhlášení stravy pouze SMS: 725 787 307 ve tvaru – jméno, datum odhlášení

5. Označování alergenů

U jídelního lístku je vyvěšen seznam sledovaných alergenů, kde jsou jednotlivé skupiny alergenů označeny čísly. V jídelním lístku jsou jednotlivé skupiny alergenů uvedeny u jednotlivých pokrmů.

EU specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů (web seznam-alergenu.cz), které podléhají legislativnímu značení.

6. Závěrečné ustanovení

Tato směrnice o školním stravování byla vyhlášena a je platná ode dne 1.9.2021. Směrnice nabývá účinnosti 1.9.2021.

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Daniela Hauke

Aktuality z Jídelny

 • Vánoční prázdniny
  V období od 23. 12. 2023 do 2. 1. 2024 jsou vánoční prázdniny, kdy je přerušen provoz školy a obě budovy uzavřeny. Děti a žáci budou začínat výuku opět od 3. 1. 2024.
 • Stávka
  Oznamujeme, že z důvodu stávky bude provoz školy dne 27. 11. 2023 přerušen v MŠ, ZŠ i PŠ pro nemožnost zajištění provozu. Po konzultaci se zřizovatelem školy vyhlašuje ředitelka školy pro žáky volný den v souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). … číst více
 • Zvýšení cen stravného
  Upozorňujeme na navýšení cen stravného platné ode dne 1. 5. 2022.