Stávka

Oznamujeme, že z důvodu stávky bude provoz školy dne 27. 11. 2023 přerušen v MŠ, ZŠ i PŠ pro nemožnost zajištění provozu. Po konzultaci se zřizovatelem školy vyhlašuje ředitelka školy pro žáky volný den v souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Ke stávce se připojilo 84,1% zaměstnanců. Stěžejním důvodem je snižování nepedagogických zaměstnanců a jejich nízké platy – bez nich se řádný chod školy neobejde. Rovněž navrhované úpravy PHmax, které stanovují počet pedagogů na výuku, mohou vést k omezení počtu pedagogických pracovníků a tím ke snížení kvality výuky. Nedodržení navýšení platů pedagogům a především nízké platy ostatních pedagogických pracovníků jsou dalšími důvody mezi mnoha jinými důvody avizovanými odbory.

Doufáme, že rodiče chápou připojení se školy ke stávce. Naše děti a žáci jsou pro nás prioritou a potřebujeme k co nejlepšímu chodu školy vhodné podmínky. Budeme se na ně těšit opět v úterý 28. 11. 2023.

Za zaměstnance Mgr. Pavlína Pohlová, ředitelka školy