Jarní tvořivé dopoledne 16. 5.

Pro úspěch tvořivého dopoledne v rámci spolku rodičů a přátel školy Manus jsme se rozhodli, že tuto akci zopakujeme a nabídneme všem rodičům, kteří mají dopoledne chvíli času, možnost trávit společné chvíle. Opět jsme se sešli v jídelně naší školy a pod vedením paní Oksakové jsme se učili vyrábět lapače snů a mandaly. Akce se účastnilo … číst více

Podzimní tvořivé dopoledne 22. listopadu 2023

Z aktivity maminky naší žákyně proběhlo podzimní tvoření rodičů. V jídelně školy se sešlo několik maminek žáků naší školy, společně vyráběly přívěsky na klíče i panáčky z korálků. Akce se konala pod záštitou Spolku MANUS. Poděkování patří mamince, paní Oksak, zúčastněním rodičům, ale i kolegyním za připravené pohoštění.

ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

Zahájení školního roku připadá na čtvrtek 1. 9. 2022. Moc se těšíme na naše děti a žáky a přejeme všem krásný školní rok! Především našim novým prvňáčkům přejeme vykročení tou správnou nožkou a spoustu šťastných chvil prožitých v naší škole. Mgr. Pavlína Pohlová, ředitelka a celý kolektiv zaměstnanců školy

Zooterapie

Jednou za měsíc nás navštěvují zvířátka ze ZOO, tentokráte to byla fretka Žofinka.