ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

Zahájení školního roku připadá na čtvrtek 1. 9. 2022. Moc se těšíme na naše děti a žáky a přejeme všem krásný školní rok! Především našim novým prvňáčkům přejeme vykročení tou správnou nožkou a spoustu šťastných chvil prožitých v naší škole.

Mgr. Pavlína Pohlová, ředitelka a celý kolektiv zaměstnanců školy