Čarodějnický rej

30.4.2024

Poslední dubnový den byl na Fr. Skaunicové slet čarodějnic. Všechny skupiny školní družiny se na něj řádně připravily.

Na vytyčené letové dráze probíhal let čarodějnic na koštěti. Všichni zúčastnění měli platné letecké průkazy a jejich létající zařízení bylo v dobrém technickém stavu. Výborné akrobatické výkony byly odměněny velkým potleskem. Do cíle doletěli všichni v pořádku a s dobrou náladou. 

Další zábavnou hrou, která zpestřila kouzelné odpoledne, byl hod na čarodějnici. I když se stará čarodějnice Háta snažila zmařit některým jejich výkon, neuspěla. Všichni prokázali dobré soustředění a obratnost. 

Po velkém úsilí si šli vyhládlé čarodějky a čarodějové, za pomoci rybářských prutů, nachytat rybičky. Rybářské pruty byly jako živé a často se vzájemně zamotaly. Humor však nikoho neopouštěl. Silnou zbraní všech byla trpělivost a zručnost.

Přítomné čarodějné bytosti projevily velkou odvahu, soutěživost a vzájemnou spolupráci. Odměnou jim bylo příjemně strávené slunečné odpoledne plné smíchu a dobré nálady. Nechybělo ani malé občerstvení, které všichni radostně uvítali.