Zápis do základní školy speciální

Pro zájemce o zápis do 1. tříd základní školy speciální byly zveřejněny podrobné informace v sekci Dokumenty – Základní škola speciální.

Termín zápisu:  11. dubna 2023 v době od 9.00 do 15.00 hodin.

Místo zápisu: Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Elpis Brno, příspěvková organizace.

Adresa školy: Koperníkova 803/2, Brno-Židenice.

Přijímáme žáky s diagnózami: středně těžké a těžké mentální postižení a souběžné postižení více vadami a autismem s doporučením ke vzdělávání dle školních vzdělávacích programů ŠVP 1 a ŠVP 2.

Podmínkou k přijetí je řádně vyplněná a včas podaná žádost a to v období 1. dubna 2023 – 30. dubna 2023.

Při podání žádosti je nutné přinést s sebou doporučení školského poradenského zařízení.

Přesný čas na zápis si v případě zájmu domlouvejte na tel. čísle 545 245 630.

Těšíme se na vaši návštěvu!