Zápis do mateřské školy speciální

Pro zájemce k zápisu k předškolnímu vzdělávání byly zveřejněny informace v sekci Dokumenty – Mateřská škola speciální.

Termín zápisu5. května 2023 v době od 8.00 do 15.00 hodin.

Místo zápisu: Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Elpis Brno, příspěvková organizace.

Adresa školy: budova Františky Skaunicové 66/17, Brno-Židenice.

Přijímáme děti s diagnózami: mentální postižení, těžké mentální postižení a souběžné postižení více vadami a autismem.

Při podání žádosti je nutné přinést s sebou doporučení školského poradenského zařízení.

Těšíme se na vaši návštěvu!