Tří Královská stezka na Fr. Skaunicové

V pondělí 8.1. se spojily 5. a 3. třída, aby oslavily Tři krále. Paní učitelka Bára pověděla žákům příběh. Potom při zpěvu písně My tři králové doputovali k místu, kde ležel Ježíšek a v rámci hry se mu poklonili a předaly dary. Na závěr plnili úkoly s Tříkrálovou tématikou.