„Hledání TŘÍ KRÁLŮ“ 3.B

Třída 3.B se rozhodla, že se vydá do města hledat Tři Krále. Nejprve jsme se o nich ve třídě něco dověděli, jejich jména, dary, které nesli a komu? Nakonec se nám podařilo najít  všechny krále i Ježíška. A to v Kostele sv. Janů na ulici Minoritské. Byli schovaní v krásném velkém ze dřeva vyřezaném Betlémě a také na Dominikánském náměstí. Úspěšné hledání jsme zakončili sladkou odměnou. Společnou procházku jsme si náležitě užili:)