Sdílená hodina Hudebně pohybové výchovy tříd 1.A a 3.A

Na hodinu jsme se připravili, nazdobili stromeček a rozsvítili světýlka. Do difuzéru jsme dali aromatický olej „Pohádka vánoc“.
Nástroje jsme rozložili po stole a žáci si postupně vyzkoušeli každý z nich. Žáci se posadili do půlkruhu před PC, vozíčkáře jsme pohodlně zapolohovali (polohovací vaky). Na PC jsme pustili koledy a děti je podle svých možností doprovázely. Některé pracovaly samostatně, některé s dopomocí učitelek a asistentek. Podle svých možností jsme také koledy zpívali. Ve třídě vládla radostně vánoční atmosféra a děti i my jsme si to užili. Určitě budeme ve spolupráci našich tříd pokračovat, je to velice inspirativní.

Cíl hodiny byl naplněn: – seznámení s hudebními nástroji; – poslech a doprovod vánočních písní