Panská lícha

Dne 21. března třídy 2. A a 4. A spolu se studentkou Julií, instruktorkou jezdectví, která byla ve II.A na praxi, vyjely na exkurzi na Panskou líchu. Areál nabízí ustájení koní a součástí je jezdecká škola pro děti i dospělé. Julie provedla žáky stájemi, jezdeckými výběhy, seznámila děti s péčí o koně. Žáci si koně a poníky pohladili a krmili přinesenou mrkvičkou. Počasí se vydařilo a akce se všem líbila.