Bee Bot – 2.A

Programování je pro žáky 2. A skvělou zábavou a pomáhá jim při tom interaktivní včelička Bee Bot. Rozvíjí logické myšlení, prostorovou představivost, plánování, předmatematické dovednosti a základy programování. Podporuje také jemnou motoriku a posiluje koncentraci pozornosti. Zpočátku se žáci učili, jak se včelička ovládá, co se musí udělat, aby “doletěla” tam, kam potřebují. Dalším krokem byla práce se šipkami na papírových kartičkách, pomocí kterých skládali program –  šipku po šipce žáci včelku programovali. Pro práci s Bee Bot je k dispozici průhledná síť, která má široké využití – můžeme pod ni vkládat různé obrázky, symboly, číslice podle naší potřeby. 

Na fotografiích je vidět, jak žáci se zájmem zkoumají včelku Bee Bot a mají radost, když se jim podaří vytvořit správný postup. Tlačítko GO je velice oblíbené, protože je symbolem úspěšného poslání včeličky do akce. Pro všechny to byl velký zážitek a vždy se těšíme na další programování.