MŠ speciální, ZŠ speciální a praktická škola ELPIS Brno

Jsme bezpečná, pohodová a radostná škola s rodinnou atmosférou, do které chodí děti, žáci i učitelé rádi. Poskytujeme výchovu a vzdělávání, rehabilitaci a poradenství dětem od tří let do ukončení povinné školní docházky.
Zaměřujeme se na výuku a rozvoj dětí a žáků s mentálním postižením, kombinovanými vadami a poruchami autistického spektra.

Práce na novém vyvýšeném záhoně

Třída I.C se zúčastnila praktické zahradnické činnosti na vyvýšeném záhoně. Žáci se aktivně podíleli na úpravě záhonu, vyrývali rostliny a přesazovali je na nové místo. Následně pojmenovávali bylinky, které vysadili, a označili je pomocí keramických zápichů pro snadné rozpoznání. Kromě toho se žáci seznamovali se zahradnickým pracovním nářadím, které bylo nezbytné pro zvládnutí tohoto úkolu. … číst více

Davídkovy 10. narozeniny

Společná oslava 10. narozenin Davídka tříd I.C a III.B se velice vydařila. Spolužáci kamarádovi popřáli a předali mu dárky, ze kterých měl Davídek velkou radost. Potom si společně smlsli na dortu.

Čarodějnický rej

Děti z mateřské školy si užily i další tradiční jarní slavnost, kterou je každoroční pálení čarodějnic. Všichni včetně pedagogů se převlékli do čarodějnických kostýmů a hábitů a společně vyšli do jarního slunce splnit zábavné úkoly pro malé čarodějnické učně.

Jak probíhaly velikonoční přípravy v MŠ

V rámci týdne příprav na Velikonoce se děti z MŠ tříd Sluníček i Medvídků seznámily hravou formou s životním cyklem slepic a významem pro člověka, velikonočními zvyky jako je setí jarního osení, malování kraslic a pečení perníčků. Neméně důležitou součástí byly i tradiční říkanky a koleda s pomlázkou a to všechno si také děti ve … číst více

Expozice modelové železnice

Týden dopravní výchovy v MŠ ve třídě Sluníček s pestrou škálou úkolů a her vztahujících se k tématu byl završen výletem do centra města. Cestou si děti vyzkoušely jízdu autobusem, vlakem i tramvají a v cíli naší cesty si prohlédly krásnou expozici modelové železnice s mnoha zajímavým detaily. Pestré cestování i výstavu si všechny děti … číst více

Výukový program v Mahenově knihovně

Naši žáci pravidelně navštěvují Mahenovu knihovnu v Brně-Židenicích. Paní knihovnice mají vždy nachystaný pro naše děti moc pěkný program. V měsíci dubnu si žáci vyzkoušeli netradiční hudební nástroje, které si opravdu užili.

Velikonoce v MŠ Elpis

V projektovém týdnu „Slavíme Velikonoce“ paní učitelky s asistentkou pedagoga ze třídy Sluníček připravily pro celou MŠ velikonoční stezku na zahradě školy. Děti cvičily hrubou motoriku při přecházení lávky, jemnou motoriku při sbírání vajíček a nošení je slepičce. Opakovaly názvy jarních květin při jejich sbírání a následném třídění. I další hry děti velmi bavily a … číst více