Povinnost testování pro přijímající řízení

Na základě mimořádných opatření vlády zveřejňujeme povinnost uchazečů o studium v Praktické škole jednoleté prokázat se potvrzením o negativním testu před zahájením přijímací zkoušky, který nebude starší než 7 dnů. Totéž platí pro přítomnost podporující osoby. Nahrazením potvrzení může být doklad o provedeném uceleném očkování po 14 dnech nebo potvrzení o prodělaném onemocnění Covid-19 a … číst více

Otevření školy

V pondělí 12. 4. 2021 se v plném rozsahu otevírá naše mateřská škola speciální, základní škola speciální i praktická škola. Podmínkou osobní přítomnosti dětí/žáků ve škole je antigenní testování 2x týdně za asistence zákonných zástupců. Pro rodiče žáků ubytovaných na internátu není přítomnost na 2. testování vyžadována. Žáci nemusí nosit roušky ani respirátory.

Přijímací řízení pro 1. ročník praktické školy jednoleté

1. kolo přijímacího řízení – termíny přijímacího řízení: 26.4.2021 a 27.4.2021 Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky Ve školním roce 2021/2022 bude otevřena jedna třída praktické školy jednoleté Obor vzdělávání: Praktická škola jednoletá, kód oboru 78-62-C/01 Forma vzdělávání: denní Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 4 žáci Podávání přihlášek a termín přijetí přihlášek Přihlášky je nutné doručit řediteli … číst více