Zápis do základní školy speciální pro školní rok 2021/2022

Co nejsrdečněji Vás zveme k zápisu k základnímu vzdělávání. Můžete navštívit naši základní školu speciální, prohlédnout si její prostory, podívat se do jednotlivých tříd a získat o nás všechny informace, které Vás zajímají.

Termín zápisu: 27. dubna 2021 v době od 9.00 do 15.00 hodin

Místo zápisu: Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Elpis Brno, příspěvková organizace

Adresa školy: Koperníkova 803/2, Brno-Židenice

Předpokládaný počet míst: 5

Kritéria pro přijetí

  • dítě, které již mělo odklad zahájení povinné školní docházky a navštěvovalo MŠ Elpis
  • dítě, které k 30. 8. musí zahájit povinnou školní docházku a navštěvovalo MŠ Elpis
  • dítě, které již mělo odklad zahájení povinné školní docházky a má na škole sourozence
  • dítě, které k 30. 8. musí zahájit povinnou školní docházku a má na škole sourozence
  • dítě, které již mělo odklad zahájení povinné školní docházky
  • dítě, které k 30. 8. musí zahájit povinnou školní docházku

Průběh zápisu

Průběh zápisu k povinné školní docházce bude rozdělen na část formální a část motivační.

K zápisu je nutné přinést s sebou doporučení Speciálního pedagogického centra.

Formální část

Na formální část potřebujete:

  • svůj občanský průkaz
  • rodný list dítěte
  • průkaz zdravotní pojišťovny. popř. jiný doklad o trvalém pobytu dítěte či jeho zákonného zástupce

Motivační část

Cílem obsahu motivační části je představit Vám a dítěti školu, bezpečné a příjemné prostředí školy Elpis.

Těšíme se na vaši návštěvu!