Žáci z Koperníkové v knihovně

Při návštěvě knihovny dne 22. listopadu čekalo na děti z naší školy překvapení – nová interaktivní tabule. Žáci se věnovali tématu „počasí“. Všichni pracovali s radostí a velkým zaujetím.