Projektový týden: „Třídíme s krysou Melisou“

Navštívila nás krysa Melisa, která byla smutná, že jí lidé zasypali domeček odpadky. Abychom jí mohli pomoci, museli jsme se společně naučit třídit odpadky. Zkoumali jsme vlastnosti papíru, plastu a skla. Mačkali jsme papír, trefovali se do košů a hráli na skleničky v malém orchestru. Nakonec jsme pomohli kryse Melise vytřídit odpadky z domečku, aby v něm mohla bydlet. Další den jsme si zopakovali, co jsme se dověděli o třídění odpadu společným výtvarným projektem. Na závěr jsme se dověděli o bioodpadu a užitečném živočichu žížale. Všichni jsme si netradiční aktivity náležitě užili. Projektové dny připravila paní učitelka Bára Kittlerová.