Projektový den “Staráme se o zuby”


Společně jsme si s žáky z II.F připomínali, jak je důležité se starat o svoje zuby. Nejprve jsme zkoušeli svoje dovednosti při čištění zubů, jak na svých zubech, tak na modelu. Potom jsme si povídali o tom, jaká strava je pro zuby dobrá. Třídili jsme, které jídlo zubům škodí a které jídlo je vyživující. Na závěr jsme si vše zopakovali společnou aktivitou při lepení zdravého a nezdravého jídla.