Pohádka “O řepě”

V rámci výuky o zelenině si žáci třídy 2.A zahráli pohádku “O řepě”. Ve výuce skládali děj pohádky a pojmenovávali postavy v příběhu. Současně procvičovali prostorové pojmy “první – poslední”, “před – za”, “vedle”, skládali puzzle řepy, třídili obrázky a slova osob, zvířátek. Při dramatizaci pohádky přizvali žáky třídy 4.A, převlékli se do jednoduchých kostýmů a známou pohádku “O řepě” si společně zahráli.