Podzim ve 3.B

Teplé podzimní dny nám dovolili trávit hodně času venku, a tak jsme se jej snažili vnímat všemi smysly. Chodili jsme na procházky, na hřiště, do parku Lužánky. Zajeli jsme i do Mariánského údolí, kde jsme objevili krásný hrad s toboganem.

Ve výuce jsme poznávali a ochutnávali ovoce, pracovali s přírodninami a využívali další zajímavé materiály jako například kinetický písek, vodní perly.

Nemohli jsme zapomenout na pohádku “O veliké řepě” a na různé básničky a písničky o zajíčkovi a mrkvičkách. Na tyto témata jsme dělali různé aktivity.

Podzimní plody jsme se snažili také zpracovávat, a tak jsme si upekli šátečky se švestkami a nastrouhali mrkvový salát. 

Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech jsme se seznamovali s různými technikami. Využívali jsme i rozmanitost přírodnin. Mnohdy nám byly inspirací naše vycházky a výlety.

Poslední den v říjnu jsme si celá škola dohromady užili Halloween. Děti si mohly vyzkoušet zajímavé aktivity, úkoly, cvičení i tancování. Všechny byly odměněny medailí, koštětem a perníčkem. Bylo to dopoledne plné radosti a nových zážitků.