Otevření školy

V pondělí 12. 4. 2021 se v plném rozsahu otevírá naše mateřská škola speciální, základní škola speciální i praktická škola. Podmínkou osobní přítomnosti dětí/žáků ve škole je antigenní testování 2x týdně za asistence zákonných zástupců.

Pro rodiče žáků ubytovaných na internátu není přítomnost na 2. testování vyžadována. Žáci nemusí nosit roušky ani respirátory.