Masopustní karneval na Fr. Skaunicové

V úterý 13.2. se konal “Masopustní karneval” na budově Františky Skaunicové. Všichni jsme se společně sešli v jídelně, kde byly připraveny jednoduché úkoly, které jsme plnili. Potom jsme se usadili jako v kině a podívali jsme se na interaktivní tabuli na krátkou pohádku o tom, jak se slaví masopust. Všichni jsme se už těšili do tělocvičny, kde jsme si představili naše masky a společně se dali do tance. Nakonec jsme ještě nakrmili medvěda balónky a zahráli si na basu. Tu jsme tak, jak to chodí na správném masopustu o půlnoci, pohřbili, aby bylo jasné, že už začíná půst. Všichni jsme se společně poveselili a dopoledne si náležitě užili.