MŠ speciální, ZŠ speciální a praktická škola ELPIS Brno

Jsme bezpečná, pohodová a radostná škola s rodinnou atmosférou, do které chodí žáci i učitelé rádi. Poskytujeme výchovu a vzdělávání, rehabilitaci a poradenství dětem od tří let do ukončení povinné školní docházky.
Zaměřujeme se na výuku a rozvoj dětí s mentální retardací, kombinovanými vadami a poruchami autistického spektra.

ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

Zahájení školního roku připadá na čtvrtek 1. 9. 2022. Moc se těšíme na naše děti a žáky a přejeme všem krásný školní rok! Především našim novým prvňáčkům přejeme vykročení tou správnou nožkou a spoustu šťastných chvil prožitých v naší škole. Mgr. Pavlína Pohlová, ředitelka a celý kolektiv zaměstnanců školy

Svátek dětí v MŠ

Dnes máme svátek dětí a tak nám paní učitelky vymyslely soutěžní dopoledne na školní zahradě. Bylo u toho mnoho legrace a za odměnu jsme dostali medaile a sladkosti.

Arboretum Brno – Internát II. výchovná skupina

Dne 26. května jsme se skupinkou internátních dětí navštívili výstavu Iris v brněnském arboretu. Viděli jsme mnoho druhů rozkvetlých kosatců, navštívili jsme i skleník s orchidejemi, kde děti mohly vidět i vodní želvy a akvarijní rybky. Procházka krásnou zahradou se dětem moc líbila, velký úspěch mělo jezírko s koi kapry a lekníny, kolem poletovaly vážky … číst více