MŠ speciální

Mateřská škola speciální Elpis je dvoutřídní. Každá třída MŠ je naplňována do šesti dětí. Třída A, označovaná jako „Medvídci“, je specializovanou třídou pro děti s poruchami autistického spektra (PAS). Třída B jsou pro nás „Sluníčka“ a třída je zaměřena na péči o děti s kombinovaným postižením i děti s PAS. V každé třídě pracují s dětmi dvě kvalifikované učitelky a asistentka pedagoga. 

Hlavní metodou realizace vzdělávání je strukturované učení, jehož podstatou je rozčlenění prostoru podle typu činnosti, stejně tak jsou nastrukturované pracovní úkoly a vše je jednoduše zvizualizované, aby byl na pohled jasný záměr rozčlenění. Všechny postupy je důležité nacvičovat individuálně s každým dítětem zvlášť. 

Pracujeme podle vlastního vypracovaného ŠVP (Školního vzdělávacího programu  – viz dokumenty), dle kterého zpracováváme náplň týdenního TVP (Třídního vzdělávacího programu). Pro každé dítě individuálně vytváříme Edukační plán na daný školní rok. Součástí školy je psychologické pracoviště, kde rodiče mohou využít konzultace s psycholožkou.  S dětmi pravidelně pracuje logopedka, péči tělesně postiženým dětem zajišťuje dle potřeby externí rehabilitační pracovnice.

Logopedie v MŠ speciální 
Logopedická péče v mateřské škole speciální probíhá každý den dle rozpisu. Nejedná se pouze o individuální výuku, ale péče logopedky prolíná celým výchovně-vzdělávacím procesem (správná poloha při jídle a metodika krmení těžce postižených dětí, podpora správného dýchání, metody komentování při různých činnostech, rytmizace při hudebních činnostech, reakce na pokyny a stimulace k navození komunikace apod.). 

U dětí s poruchami autistického spektra využívá při práci metodu strukturovaného učení zaměřenou na rozvoj komunikačních schopností. Využívá tedy strukturalizace, vizualizace a individualizace nácviku, úkolů a postupů. U dětí s PAS, které nepoužívají mluvenou řeč, logopedka využívá alternativní a augmentativní komunikace, především komunikace pomocí předmětu, fotografie, obrázku – VOKS (Výměnný obrázkový komunikační systém). U dětí s kombinovaným postižením bez PAS závisí logopedická intervence na stupni postižení jak mentálního, tak tělesného a přidružených postižení.

Školní vzdělávací program MŠ nese název „Naše pohodová školička v průběhu ročních období“. Jak sám název napovídá, jde nám především o to, aby se děti rozvíjely, hrály si a učily se „v pohodě“. To realizujeme v souladu s proměnami ročních období, kdy děti vše učené vidí v konkrétní podobě.

I v souladu s naším programem děti co nejvíce zapojujeme do běžného života, jezdíme na výlety, navštěvujeme divadlo, knihovnu, účastníme se různých dětských akcí. Každý měsíc k nám jezdí v rámci zooterapie kontaktní zvířátka ze ZOO Brno, ze kterých mají děti velkou radost.

Naším cílem je pomoci dětem se rozvíjet, rodičům poradit, jak své děti rozvíjet a aby nám své děti svěřovali bez obav a s důvěrou a každý den přicházeli i odcházeli s úsměvem…

Vánoce

Tělocvična

Masopust

Zima

Pečení

Z venku

Bazén

Zooterapie

 Snoezelen

Solná jeskyně

Divadlo

Výlety

Oslavy