Vyhlášení volného dne

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dne 29.9.2023 (pátek) pro všechny děti MŠ a žáky ZŠ a SŠ vyhlašuje ředitelka školy volný den. Žádost byla schválena Radou Jihomoravského kraje.

Pro tento den je mimo provoz školní kuchyně, výdejna stravy i školní družina a internát.

Do školy se žáci vrátí v pondělí 2. 10. 2023.