Setkání rodičů


Ve čtvrtek 15. 6. 2023 se v mateřské škole uskutečnilo setkání rodičů s dětmi a pedagogických pracovníků na školní zahradě. Děti se svými učitelkami a asistentkami předvedli nacvičené pohybové pásmo. Asistentkou pedagoga byla připravena dílnička pro rodiče s dětmi, kde si mohli vyrobit dalekohled z papírových ruliček. Rodiče si také mohli prohlédnout fotogalerii a výzdobu, kterou děti společně s paní učitelkou vyrobily. Na zahradě bylo připraveno občerstvení, na kterém se taktéž děti z obou tříd podílely. Rodiče si povídali s učitelkami i spolu navzájem v klidné neformální atmosféře krásné školní zahrady a všichni byli spokojeni. Společné setkání se velice vydařilo