Povinnost testování pro přijímající řízení

Na základě mimořádných opatření vlády zveřejňujeme povinnost uchazečů o studium v Praktické škole jednoleté prokázat se potvrzením o negativním testu před zahájením přijímací zkoušky, který nebude starší než 7 dnů.

Totéž platí pro přítomnost podporující osoby. Nahrazením potvrzení může být doklad o provedeném uceleném očkování po 14 dnech nebo potvrzení o prodělaném onemocnění Covid-19 a trvání ochranné lhůty 90 dnů.