Zahrada poznání při Mateřské škole speciální, základní škole speciální a praktické škole Elpis Brno

Účel realizace projektu

Cílem projektu bylo založení nové přírodní zahrady v areálu školy, jejíž součástí byla výsadba vhodných stromů, keřů a trvalek a umístění dřevěných výukových prvků za účelem nárůstu časové dotace ve využívání zahrady našimi žáky. V rámci realizace došlo k úpravě zahrady na ploše 5369 m2 ke zkvalitnění školního i mimoškolního vzdělávání.

Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Projekt byl realizován v letech 2020 až 2022 za podpory: