Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Canisterapie probíhá na naší škole díky financím EU. Program nese název: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.

loga NextGeneration EU, MŠMT a Národní plán obnovy