MŠ Čarodějnický rej

Dne 29. dubna jsme na zahradě MŠ seznámili děti s lidovým zvykem pálení čarodějnic.
Děti s učitelkami a asistentkami v převlecích plnily zábavné úkoly, ochutnávaly kouzelný lektvar emocí a děti velmi bavilo, když si vařily vlastní lektvar. Dokonce nás přišla navštívit doopravdická čarodějnice, která se dětem moc líbila. Po tom, co jsme spálili vyrobenou čarodějnici, si děti opekly svačinku na ohni.
Děti i pedagogové si tento den velmi užili.