Zaměstnanci

ředitelka školy
Mgr. Pavlína Pohlová

zástupkyně ředitelky
Mgr. Libuša Karolová

vedoucí vychovatelka
Mgr. Jitka Dvořáková

vedoucí učitelka mateřské školy speciální
Bc. Eva Ulehlová

logopedka základní školy speciální
Mgr. Jarmila Hrabalová, Ph.d.

logopedka základní školy speciální
Mgr. Dana Jeklová

logopedka mateřské školy speciální
Bc. Eva Ulehlová

psycholožka
Mgr. Alice Marková

vedoucí školní jídelny
Daniela Hauke

ekonomka
Ing. Vlasta Potůčková