Úvodem

Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola ELPIS poskytuje výchovu a vzdělávání, rehabilitaci a poradenství dětem s mentální retardací, kombinovanými vadami a poruchami autistického spektra ve věku od tří let do ukončení povinné školní docházky. Škola má dvě pracoviště v Brně. Na Koperníkově ulici – pro děti internátní a na ulici Fr. Skaunicové pro děti s denní docházkou. 

Struktura školy: 
mateřská škola speciální
základní škola speciální
praktická škola jednoletá

školní družina
internát

Mimobrněnské děti mají možnost ubytování na internátě (pondělí-pátek). Internát na Koperníkově ulici má kapacitu 20 lůžek. Děti s denní docházkou mohou navštěvovat školní družinu. Škola má vlastní školní kuchyni, která zajišťuje celodenní stravu. Do tříd je zařazeno maximálně 4 – 6 žáků, kterým se věnuje učitelka a asistentka pedagoga.
Žáci školy jsou pod dohledem školního psychologa, pravidelně s nimi pracuje logopedka, pravidelnou péči tělesně postižených dětí na internátě zajišťuje externí rehabilitační pracovnice. 
Díky spolufinancování z prostředků EU se nám podařilo výrazně zvýšit kvalifikaci pracovníků školy v netradičních formách a metodách vzdělávání postižených žáků.
Alternativní metody práce (Bazální stimulace, Autismus, specifické terapie – arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie), které si pedagogové v rámci projektů osvojili, zapracovali do školního vzdělávacího programu a implementují všechny poznatky a dovednosti do výchovně vzdělávací práce.

Složení Školské rady: 
Předseda: Mgr. Ivo Řezáč
Členové: 
David Aleš, Mgr. Jana Balšínková – zástupci zřizovatele
Simona Plodková, Mgr. Renata Sedláčková, Marta Bartáková – zástupci rodičů
Mgr. Hana Pokorová, Mgr. Dana Kořenková, Dagmar Sedláková – zástupci pedagogických pracovníků