Strukturované učení

Strukturované učení vychází ze speciálně výchovně vzdělávacího programu – Teach programu, jež vznikl v Severní Karolíně a vychází z potřeb žáků a specifik autistické poruchy. Program je ve světě aplikován již 30 let. V České republice využíváme metodiku tohoto programu a mluvíme o tzv. Strukturovaném učení.

Výhody strukturovaného učení

Metodika strukturovaného učení akceptuje zvláštnosti autistického myšlení a přizpůsobuje se specifikám žáka (žák se tedy nepřizpůsobuje osnovám, jak to bývá v ČR obvyklé).
– Svět, který žák díky svému handicapu vnímá jako chaos, se stává předvídatelný v prostoru i čase, snižuje se stresová zátěž, žák je schopen vstřebávat nové informace.
Rozvíjejí se schopnosti a dovednosti žáka.
– Díky pocitu soběstačnosti se rozvijí sebevědomí žáka.
Pracuje se s nácvikem samostatnosti, která je v dospělém věku velmi potřebná.
Dochází k redukci problémového chování (agresivity, záchvatů vzteku, negativismu).
Zmírňuje či eliminuje se kognitivní deprivace, která je daná přítomností poruchy.
Medikaci psychofarmaky je možné snížit či po dohodě s lékařem zcela vysadit.