Snoezelen

Žáci naší školy mohou využívat dvě multisenzorické místnosti. Jednu v budově na Koperníkově ulici a druhou na ulici Františky Skaunicové. 
Koncept snoezelen je metoda, která přispívá k uvolnění a relaxaci, respektuje potřeby, rytmus a volbu dětí s různým druhem postižení a kombinovanými vadami. Název snoezelen je složen ze dvou slov „snuffelen“ (cítit) a „doezelen“ (odpočívat). Principem je vytvoření bezpečného a stimulujícího prostředí, které nabízí příjemnou atmosféru a smyslové podněty. Tato metoda podporuje vnímání, rozvíjí představivost, navozuje a upevňuje sociální vztahy a komunikaci, rozvíjí motorické dovednosti, poznávání a emocionalitu. Pobyt v snoezelenu pomáhá odstraňovat strach, vyvolává pocit jistoty, současně také aktivuje a přináší nové podněty a zkušenosti.
Vybavení multisenzorické místnosti tvoří vodní lůžko, kuličkový bazén, solná lampa, plazmová lampa, vodní sloupec, space projektor, masážní pomůcky, polohovací pomůcky, tibetská mísa, pomůcky pro zrakovou a hmatovou stimulaci, kuličkový vak, barevná hudba, barevné osvětlení.