Rehabilitační canisterapie

Canisterapie je metoda, při níž se využívá kontaktu pejska s klientem. V naší škole využíváme pravidelných hodin k celostnímu rozvoji osobnosti dítětě. Je zdrojem nových podnětů, které vedou k rozumovému rozvoji dětí, učí správným návykům chování ke psům i zvířatům obecně. Rozvíjí komunikaci i vyjadřovací schopnosti, vede k rozšiřování slovní zásoby, umožňuje nácvik komunkace s cizími osobami /psovodky/. Usnadňuje kontakt s obtížně komunikujícími dětmi. Canisterapie má nesporný vliv na citový rozvoj dítěte,
vede rovněž k pohybovému rozvoji dětí. Přináší pozitivní dotekovou stimulaci, rozvíjí hrubou i jemnou motoriku. Motivuje k pohybu, rozvíjí koordinaci pohybu a orientaci v prostoru. Pes je obrovským motivačním faktorem pro fyzickou aktivitu žáků. 
U nepohyblivých dětí využíváme pejsků k polohování, při kterém dochází k uvolnění spasmů, snižuje se třes svalstva, uvolňují se křeče.

Rehabilitační canisterapie na naší škole probíhá 1x týdně, za dětmi přicházejí 3 – 4 psovodky se svými pejsky z canisterapeutického sdružení Tlapka. 

Hodina má 3 základní části. Po přivítání se s pejsky začínáme:

1. rozumovou a smyslovou výchovou, kdy děti:· poznávají barvu psa, obojku, vodítka
· počítají pejsky, nožičky, čumáčky, uši ocásky
· pojmenují a ukáží jednotlivé části těla na pejskovi i na sobě, na psovodce apod.
· zjišťují, který pes je větší – menší
· poznávají pejska na fotografii – přiřadí jej správné psovodce

2. následuje pohybová část, zahrnující:
· rozcvičku – pejsci předcvičují, děti napodobují
· překážková dráha – koordinace pohybů, využití nářadí (švédská bedna, lavička, kuželky, různé překážky)
· házení aportu
· procvičování povelů – ke mně, přines, sedni, lehni
· hry – vláček, zlatá brána, hry s míči v kruhu

3. relaxační část, procvičování jemné motoriky
· zklidnění na koberci
· česání pejsků
· zapínání a rozepínání obojků
· hledání drobných předmětů v srsti