Logopedie

Logopedická péče probíhá individuálně. V rámci ní je používán klasický komunikační program – piktogramy, obrázkový systém, komunikační tabulky i VOKS /výměnný obrázkový komunikační systém/. Dále logoped pomáhá s odstraněním salivace a pracuje s metodami: 
Neuromotorická terapie podle Castillo Moralese 
(orofaciální regulační terapie) – stimulace v obličejové oblasti 

Synergická reflexní terapie– SRT Dr.Pfaffenrot
slučuje:
*elementy z akupresury
*reflex.masáže rukou, nohou a hlavy
*chiroterapie
*myofaciální techniky
*korekce patolog. držení páteře a končetin
– je určena k předcházení těžkých deformit
– zvětšení efektivity rehabilitačních mechanik

Logopedie v MŠ speciální 
Logopedická péče v mateřské škole speciální probíhá každý den dle rozpisu. Nejedná se pouze o individuální výuku, ale péče logopedky prolíná celým výchovně-vzdělávacím procesem (správná poloha při jídle a metodika krmení těžce postižených dětí, podpora správného dýchání, metody komentování při různých činnostech, rytmizace při hudebních činnostech, reakce na pokyny a stimulace k navození komunikace apod.).