Internát

Mimobrněnské děti mají možnost ubytování na internátě od pondělí do pátku. Děti jsou ubytovány ve  dvoulůžkových a třílůžkových pokojích, mají k dispozici všechny prostory školy (tzn. cvičebnu, relaxační místnost, společenskou místnost s televizí a videem, kuchyňku, zahradu). Stravování je zabezpečeno 5-6x denně. Odpoledne jsou děti rozděleny do výchovných skupin, které vedou kvalifikované vychovatelky. V každé skupině pracuje také asistent/ka pedagoga. I při odpolední činnosti probíhá práce rehabilitační pracovnice. Noční služby zabezpečují asistenti. 
Činnost výchovných skupin probíhá souběžně s činností školní družiny. Ve skupinách je maximálně 7 dětí, ale rozdělení není shodné s třídním kolektivem. Činnost je zaměřena na odpočinek a relaxaci, sportovní a estetické zájmy, společenskou socializaci, nácvik sebeobsluhy a vedení k samostatnosti.