Fyzioterapie

K tradici naší školy patří pracoviště fyzioterapie v rámci nadstandardní péče a v současnosti je zajišťováno na pracovišti Kopernikova externí zaměstnankyní. Rehabilitační pracovnice vykonává tuto službu denně, na základě indikace lékaře vypracovává individuální plán léčebné rehabilitace, uskutečňuje a hodnotí jej. U žáků v ambulantní péči, dětí z internátu a MŠ speciální provádí léčebnou rehabilitaci na úseku léčebné tělesné výchovy a fyzikální terapie, kineziologický rozbor, speciální techniky a procedury fyzikální terapie včetně specializovaných rehabilitačních technik.

Dbá o harmonický rozvoj každého dítěte s cílem dosáhnout maxima jeho duševních i tělesných možností – vždy s přihlédnutím a respektem k jeho individualitě. Svou odborností se podílí na komplexní zdravotní, rehabilitační, výchovné a sociální péči o děti v každodenní spolupráci s celým týmem.