Dramatická výchova

Formou hry se děti seznamují s různými příběhy a pohádkami. Ty jsou následně zpracovány do divadelního tvaru. S představením prezentují školu na různých akcích, a tím se začleňují do společnosti. Socializace probíhá při samotném nácviku, protože se setkávají děti z různých tříd, i při vystoupeních v mimoškolním prostředí.