Vítáme Vás na internetových stránkách MŠ speciální, ZŠ speciální a praktické školy ELPIS Brno, příspěvkové organizace

Naše škola

Volný den 27.9. 2021
Ředitelka školy po projednání se zřizovatelem vyhlašuje na pondělí 27. 9. 2021 ředitelské volno. V tento den bude celý areál škol uzavřen.

Všem děkujeme za přízeň ve školním roce 2020/2021. Přejeme našim žákům, jejich rodinám a všem zaměstnancům a přátelům školy krásné léto a těšíme se, že se ve zdraví setkáme v dalším školním roce.

Výsledky zápisu do mateřské školy speciální ELPIS
pro školní rok 2021-2022 ZDE

Přijímací řízení pro 1. ročník praktické školy jednoleté
1. kolo přijímacího řízení – termíny přijímacího řízení: 26.4.2021 a 27.4.2021 ZDE

Zápis do základní školy speciální pro školní rok 2021/2022
Termín: 27.dubna 2021 v době od 9.00 do 15.00 hodin ZDE

Podání žádostí k zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022
Termín: 6. května 2021 v době od 8.00 do 15.00 hodin ZDE

Na základě mimořádných opatření vlády zveřejňujeme povinnost uchazečů o studium v Praktické škole jednoleté prokázat se potvrzením o negativním testu před zahájením přijímací zkoušky, který nebude starší než 7 dnů. Totéž platí pro přítomnost podporující osoby. Nahrazením potvrzení může být doklad o provedeném uceleném očkování po 14 dnech nebo potvrzení o prodělaném onemocnění Covid-19 a trvání ochranné lhůty 90 dnů.

V pondělí 12. 4. 2021 se v plném rozsahu otevírá naše mateřská škola speciální, základní škola speciální i praktická škola. Podmínkou osobní přítomnosti dětí/žáků ve škole je antigenní testování 2x týdně za asistence zákonných zástupců. Pro rodiče žáků ubytovaných na internátu není přítomnost na 2. testování vyžadována. Žáci nemusí nosit roušky ani respirátory.

Obrázek k přání na prázdniny